Méliusz Antikvárium Antik könyvek, használt könyvek, régikönyvek

Bán Imre: Eszmék és stílusok-Irodalmi tanulmányok

Budapest, 1976. Akadémiai Kiadó, 275 oldal, kiadói egészvászon-kötésben, a borító szélén kisebb szakadások, a könyv jó állapotban.

Súly:
530 g


Tartalom

Bevezető

7

Dante és a joachimizmus

26

Dante Ulixese

36

Janus Pannonius és a magyar irodalmi hagyomány

53

Ariosto "Orlando furioso"-ja, a reneszánsz irodalmi stílusának mintája

70

Melius Juhász Péter

89

Az olasz reneszánsz irodalomelmélete

115

Károlyi Péter poétikája

122

Balassi Bálint platonizmusa

140

"Fejedelmeknek serkentő órája"

157

Comenius és a magyar szellemi élet

168

A magyar manierista irodalom

186

A magyar barokk próza változatai

203

Apáczai Csere János doktori értekezése

215

Losontzi István poétikája és a kései magyar barokk költészet

229

Kazinczy Ferenc klasszicizmusa

242

Debreceni diákirodalom a XVIII-XIX. század fordulóján

253

Csokonai és Debrecen a szövegekről

261

Névmutató

263


Magyar nyelv és irodalom felvételi szimulációs tesztsorok és megoldókulcsok

Házikerti kézikönyv

Frank Júlia: Ünnepi asztal

Regiment-Fegyverek és emberek, hadi históriák-Szórványszámok

Szalai Vivien: Hamis gyönyör - Egy luxusprostituált vallomásai

Juhász Antal: Település és közösség

Zdenek V. Spinar: Élet az ember előtt

Balassa Péter: Szabadban

C. Plinius Secundus: A természet históriája

Új Magyar képtár-A Magyar Nemzeti Galéria festészeti gyűjteménye

Sinclair Lewis: Gideon Planish

Ellenfelek-Angol elbeszélők a két világháború között

Csepeli György: Vonzalmak és kapcsolatok

Solymár István: Mai magyar rajzművészet

Meagan McKinney: Hajnal hasadás

Csepregi Pál: Szőlőfajta-ismeret és -használat

London-Képesalbum

Hitler hadserege-A német haderők fejlődése és szervezete, 1933-1945

Magyarország állatvilága-Dr. Tóth Sándor: Pöszörlegyek

Illyés Gyula: Beatrice apródjai