Méliusz Antikvárium Antik könyvek, használt könyvek, régikönyvek

Banner János: Középkori emlékek a Nyársapáti templompartról

Hozzátartozik:

Bartucz Lajos: A Nyársapáti XV-XVIII. századbeli koponyákról

Szeged, 1930. Szeged Városi Nyomda és Könyvkiadó Rt. 38 oldal, 9 szövegközti képpel, és 3 egészoldalas képtáblával illusztrálva, kiadói papírborítóban, jó állapotban.

Kiadó:
Szeged Városi Nyomda és Könyvkiadó Rt.
Kiadás éve:
1930
Kiadás helye:
Szeged
Nyomda:
Szeged Városi Nyomda
Kötés típus:
papír
Terjedelem:
38
Nyelv:
magyar
Méret:
17x24.5cm
Állapot:
Súly:
83 g


Ma már nem szorul bizonyításra, hogy a magyarság rasszbeli összetételének meg is meréséhez, faji eredetének megfejtéséhez csak úgy juthatunk el, ha egyfelől a történelmi kútfök sovány adatait s a hiteles honfoglaláskor magyar sírok csontvázanyaggá, másfelől a mai magyarságnak kellő számú egyénre kiterjedő rendszeres vizsgálatok alapján megállapított embertani jellegeit tüzetes és módszeres összehasonlítás tágyává tesszük. Ebből az összehasonlításból derül ki, hogy milyen volt a honfoglaló magyarok rasszbeli összetétele, s milyen a mai magyarságé? Vajon az ezeréves itt lakás öröme és bánata, a történelmi és társadalmi szelekció bonyolult hatóerői megváltoztatták-e és mennyiben változtatták meg a nemzettest antropológiai jellegeit? Sőt ezen az alapon tovább kutatva, idővel azt is megállapíthatjuk - természetesen, s ezt itt különösen hangsúlyozni kell, csak a kellő számú hiteles adat s a rendszeres tudományos vizsgálat nyújtotta teljes tárgyilagosság alapján - hogy ez a változás előnyös vagy káros volt-e a magyarságra s hogy a mai magyarság mely része, vagy mely társadalmi rétege az, amely testben és lélekben legtöbbet őrzött meg a honfoglalók antropológiai jelleiből, előnyös vagy hátrányos, jó vagy rossz, hasznos vagy káros örökségéből? Bármily részletes legyen is azonban az ez irányú vizsgálat, a nyert eredmény, a magyarság rasszbeli mivoltáról festett kép, mégis mindig hiányos marad. mert éppen a legfontosabb. a kíváncsi emberi szellemet legjobban érdeklő kérdésekre nem tud feleletet adni, nevezetesen arra, hogy a nemzettest testi és lel ki rasszbeli összetételében, alkatában beállott változás mikor, hogyan folyt le és miért, mily okok, események hatására állott be. Pedig éppen ezeknek a kérdések a megoldása az. Ami az antropológiai vizsgálatot nemcsak érdekes, hanem valóban oknyomozóvá, gyakorlativá, a szomszéd tudományok s különösen a történelem és a nemzetpolitika számára hasznossá teszi.


Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma

Boross Mihály: A kanálosi ház

Magyarország állatvilága-Delyné Dr. Draskovits Ágnes: Töviseslegyek

Hornyánszky Balázs-Tasi István: A természet IQ-ja

Roger Martin Du Gard: A Thibault család I-III. 1978

Pándi Pál: Első aranykorunk

John Grisham: Siralomház

Szabó István: Valahol Oroszországban...-Egy szolnoki hadifogoly első világháborús feljegyzései

Minette Walters: The Shape of Snakes

Körösvölgyi László: Dánia, a gazdag parasztok országa?

Jókai Mór: Egy magyar nábob

Állatrendszertani gyakorlatok

Szabolcs Vármegye-Szerk. Dienes István

G. Cadbury-T. Bryan: The land and the landless

Pszichodráma a gyakorlatban V. - Zseni Annamária(szerk.): Lakjuk a házat

Wass Albert: Adjátok vissza a hegyeimet - 2001.

Szepes Mária: Pszichografológia - Jellemkották

Területátszámító zsebkönyv

Krúdy Gyula: Telihold-Elbeszélések 1916-1925

A Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményei