Méliusz Antikvárium Antik könyvek, használt könyvek, régikönyvek

Dr. Tuzson János: Rendszeres növénytan 1.

Általános rész és a virágtalan növények

Budapest, 1911. Hornyánszky Viktor, 362 oldal, 281 szövegközti ábrával illusztrálva, korabeli félvászon kötésben jó állapotban.

Kiadó:
Hornyánszky Viktor
Kiadás éve:
1911
Kiadás helye:
Budapest
Nyomda:
Hornyánszky Viktor
Kötés típus:
félvászon
Terjedelem:
362
Nyelv:
magyar
Méret:
16x23cm
Állapot:
Súly:
840 g
6900 Ft


Ilyetén módon az összes növényrendszerek egyfélék. Valamennyinek azt a tudományos célt kell tulajdonítanunk, hogy az összetartozók egymáshoz sorozandók, a különbözők egymástól elválasztandók. Az egymásmellé való sorozás és az elkülönítés az alaki sajátságok alapján történt. Es azok a fokozatoskülönbségek, a melyek az említett legkezdetlegesebb rendszertől kezdve a máig elért, legtökéletesebb rendszerig az összes közbe esőkön tapasztalhatók, csupán az alaki sajátságok rendszertani értékelésében rejlenek. Ez a rendszertani értékelés pedig úgyszólván öntudatlanul is mindig a rokonság kimutatására irányult. Mennél tökéletesebb volt tehát a növények egyes sajátságainak ismerete és mennél helyesebben történt a sajátságok értékelése, annál inkább megközelítették az egyes rendszerek azt a célt, hogy a növényeket természetes rokonságuk szerint csoportosítsák. E mellett a törekvés mellett kétségtelenül mindig megvolt bizonyos gyakorlati kényszer is, t... i. annak a kényszere, hogy a rendszerbe az összességet el kellett helyezni és így a növények ama csoportjait is, a melyeknek alaki sajátságai, a tudomány koronként állása mellett még nem voltak kellően értékelhetők. Ily esetekben a rendszer céljaira oly sajátságok merev figyelembevételéhez fordultak, a melyek, mint könnyen megállapítható sajátságok biztos alapot nyújtottak ugyan az egyes csoportoknak korlátok közé szorításához, a természetes rokonsággal azonban nem állottak következetes kapcsolatban. Az ilyen sajátságok felhasználása mellett készült rendszereket vagy rendszerrészleteket mesterségeseknek mondjuk, megkülönböztetésül a természetes rendszertől, mely tehát alapjában véve minden rendszer megalkotásánál többé-kevésbé elért tudományos végcél gyanánt lebegett. A régebbi rendszerek túlnyomóan mesterségesen csoportosított részletekből állanak. Az újabb rendszerekben a mesterségesen alkotott részletek ellenben hovatovább kevesbednek és ezek helyére, a tudomány fejlődése folyamán, mindinkább a természetes rokonság kapcsolata által kijelölt csoportok kerülnek. A tudomány fejlődése folyamán készült számos rendszer közül, az alábbiakban, időbeli sorrendben soroljuk fel a fontosabbakat.


Magyar Katolikus Írók Könyvei-Harsányi Lajos: Zúgó Márton

Csiffáry Tamás: Isztria-Az Adria gyöngyszeme

Mitch Earleywine: Marihuána - A tudomány álláspontja

Dr. Cserey Adolf: Növényszótár

Dercsényi Dezső-Zádor Anna: Kis magyar művészettörténet

Tiere sorgen vor-Német képes album állatokról

Szőnyi Ottó: Régi magyar templomok

Dr. Gábor László: Épületszerkezettan I-III.

Gárdonyi Géza: Az én falum - Egy tanító feljegyzései

Nick Vujicic: Megállíthatatlan-A cselekvő hit fantasztikus ereje

Sterbetz István: Élő múzeumok

Eörsi Anna: Az internacionális gótika festészete

Kun Miklós: Buharin

Werner Kahle: SH atlasz - Anatómia III.

Garas Klára: A velencei settecento festészete

P. Howard: Légiós regények

Bot György: A Debreceni Orvostudományi Egyetem története

Konrád György: A Közép tágulása - Gondolkodás Európáról

Szabó István: Gépelemek

L. Ron Hubbard: Dianetika