Méliusz Antikvárium Antik könyvek, használt könyvek, régikönyvek

Erődi Béla: A fáraók országában

Budapest, 1910. Lampel R. 240 oldal, 65 képpel és Egyiptom térképével, kiadói, festett egészvászon-kötésben, a hátsó tábla szélén lent kisebb folt, egyébként jó állapotban.

Súly:
626 g
11900 Ft


"Az istenek szobrainál jóval csekélyebb számban vannak a fáraók, papok és kiválóbb férfiak szobrai, melyek leginkább az általuk alapított vagy fenntartott templomból származnak, hol mindjárt a kijáratnál voltak fölállítva. A kisebb szobrok a halottas kamrában állottak s mindig az illető halottat ábrázolták. Az egyiptomiak vallási hite szerint a lélek a túlvilági életben is  földi testéhez van kötve. Kiválik ugyan a testből, de bizonyos idő múlva azt újra fölkeresi. A templomok falain található képeken és domborműveken gyakran van leábrázolva, amint a szárnyat öltött lélek leszáll a mumiához. Ha a lélek ilyenkor nem leli meg egykori porhüvelyét, vándorlásra van kárhoztatva s más testben keres tanyát. Innen van az a nagy gond, melylyel a halottat örök időkre megtartani törekedtek. A testét elvesztő lélek szüntelenül bolyongani kénytelen. Az egyptologok ma sem képesek még teljes rendszerbe foglalni a lélekvándorlás tanát, melyet Herodot említ, valamint nem ismerik egész szabatosan a gonosz lelkek sorsát se a túlvilágban. Némelyek szerint a gonosz lélek különböző teremtmények alakjában kénytelen mindaddig bolyongani a földön, míg megtisztul; mások szerint az itélet után az alvilágban marad s azonnal megkezdi bűnhődését. A hieroglyphákból idővel alkalmasint ez iránt is csak tisztába jönnek. A holttestek fenntartása annyira törvénynyé volt téve, hogy a Nilusból kifogott uratlan hullákat az illető község melynek határában találták, volt köteles bebalzsamoztatni és megőrizni. A halottnak belső szerveit négy külön alabastrom edénybe tették, forró szurokkal leöntötték s bezárták. Kanopus városától kanopusoknak nevezték ezen edényeket, melyeknek födői a tartalmazott szervek szerint ember, sakál, kutyafejűmajom és karvalyfejet ábrázoltak, azon genius szerint, melynek őrizetére az egyes kanopusok bízva voltak. A balzsamozók azonban nem jártak el mindig lelkiismeretesen a belső szervek elosztásában. A felbontott kanopusok elárulták nem egy esetben való könnyelmű bánásmódjukat. A muzeum kanopus-gyűjteménye igen gazdag."


Paul C. Doherty: Ré álarca - Cselszövés és gyilkosság az ősi Egyiptomban

The artist by himself-Szerk. Joan Kinneir-Dedikált!

Gróf Széchenyi Zsigmond: Hengergő homok-Vadászexpedíció a Lybiai sivatagban-1. kiadás!

Nagy Bandó András (szerk.): Orfűi medvehagyma kincseskönyv

Orbán Balázs: Torda város és környéke

Karafiáth Orsolya: A Maffia-Klub

Sally Morningstar: Nagy jóskönyv

Közös értékeink útjain - Magyar-angol-román

Nemeskéri Kiss Sándor: ...Hol nem volt...A szerző tollrajzaival és fényképeivel

Dr. Pattantyús Á. Géza: A gépek üzemtana

Brian R. Clement-Theresa Foy Digeronimo: Élő ételek az egészségért

Tabéry Géza: Szarvasbika

Ivan Kratt: Rideg part

Magyarország története 1848-1890 I-II.

Pándi Pál: Első aranykorunk

Juliette Greco: Jujube-Önéletrajz

Vladimir Nabokov: Tündöklés

Reader's Digest - A felfedezések és a vallásháborúk kora 1492-től 1648-ig

The face of Finland-Das antlitz Finnlands, Angol-Német

Ernest Hemingway: Der alte Mann und das Meer