Méliusz Antikvárium Antik könyvek, használt könyvek, régikönyvek

Erődi Béla: A fáraók országában

Budapest, 1910. Lampel R. 240 oldal, 65 képpel és Egyiptom térképével, kiadói, festett egészvászon-kötésben, a hátsó tábla szélén lent kisebb folt, egyébként jó állapotban.

Súly:
626 g
11900 Ft
Akciós Ár: 10115 Ft 


"Az istenek szobrainál jóval csekélyebb számban vannak a fáraók, papok és kiválóbb férfiak szobrai, melyek leginkább az általuk alapított vagy fenntartott templomból származnak, hol mindjárt a kijáratnál voltak fölállítva. A kisebb szobrok a halottas kamrában állottak s mindig az illető halottat ábrázolták. Az egyiptomiak vallási hite szerint a lélek a túlvilági életben is  földi testéhez van kötve. Kiválik ugyan a testből, de bizonyos idő múlva azt újra fölkeresi. A templomok falain található képeken és domborműveken gyakran van leábrázolva, amint a szárnyat öltött lélek leszáll a mumiához. Ha a lélek ilyenkor nem leli meg egykori porhüvelyét, vándorlásra van kárhoztatva s más testben keres tanyát. Innen van az a nagy gond, melylyel a halottat örök időkre megtartani törekedtek. A testét elvesztő lélek szüntelenül bolyongani kénytelen. Az egyptologok ma sem képesek még teljes rendszerbe foglalni a lélekvándorlás tanát, melyet Herodot említ, valamint nem ismerik egész szabatosan a gonosz lelkek sorsát se a túlvilágban. Némelyek szerint a gonosz lélek különböző teremtmények alakjában kénytelen mindaddig bolyongani a földön, míg megtisztul; mások szerint az itélet után az alvilágban marad s azonnal megkezdi bűnhődését. A hieroglyphákból idővel alkalmasint ez iránt is csak tisztába jönnek. A holttestek fenntartása annyira törvénynyé volt téve, hogy a Nilusból kifogott uratlan hullákat az illető község melynek határában találták, volt köteles bebalzsamoztatni és megőrizni. A halottnak belső szerveit négy külön alabastrom edénybe tették, forró szurokkal leöntötték s bezárták. Kanopus városától kanopusoknak nevezték ezen edényeket, melyeknek födői a tartalmazott szervek szerint ember, sakál, kutyafejűmajom és karvalyfejet ábrázoltak, azon genius szerint, melynek őrizetére az egyes kanopusok bízva voltak. A balzsamozók azonban nem jártak el mindig lelkiismeretesen a belső szervek elosztásában. A felbontott kanopusok elárulták nem egy esetben való könnyelmű bánásmódjukat. A muzeum kanopus-gyűjteménye igen gazdag."


Szőnyi Ottó: Régi magyar templomok

Jókai Mór: Sárga rózsa

Irodalom, történelem, folklór-Mikes Kelemen 300. évfordulójára

Hófehérke-Állat olimpiász-Panka-A kis hableány-Bodri karácsonya-5 könyv egyben

Farkas Árpád(válogatta): Szeretni tehozzád szegődtem-A magyar irodalom legszebb szerelmes verseiből

Timkóné Sebestyén Izabella: Hadd nézzek kis tenyeredbe!

Bakos Ferenc: Idegen szavak és kifejezések szótára

P. Howard, Rejtő Jenő: A láthatatlan légió

Barbara Taylor Bradford: Más szív, más lélek

Randall Wallace: Pearl Harbor

Mondák a kuruc korból-Történelmi olvasókönyv

Szigeti Lajos Sándor: Verssor(s)ok-Líraiság az ezredfordulón-DEDIKÁLT!

Jana Stroblova: A mezők titkai

Rhonda Byrne: The Secret - A titok

Méhészet 1964-1965. évfolyam

Barcsay Jenő: Művészeti anatómia

Zelk Zoltán: Erdei mulatság

Madarász Andor: A Balaton világa

Barangolás a ragadozók világában

Reader's Digest-Alvóbaba, Francesca konyhája, A végakarat, Túszejtés