Méliusz Antikvárium Antik könyvek, használt könyvek, régikönyvek

Kosáry Domokos: Művelődés a XVIII. századi Magyarországon

Budapest, 1980. Akadémiai Kiadó, 757 oldal, kiadói egészvászon-kötésben, a borítón kisebb szakadás, a könyv tiszta állapotban.

Súly:
1186 g
1500 Ft


Tartalom

Előszó

9

Bevezetés

11

A késő barokk változata

24

Társadalmi modell és művelődési irányzatok

24

Az európai modell

24

Fejlődés vagy hanyatlás?

28

A korszerűbb tendenciák sorsa

37

A nemesi ideológia túlsúlya

44

A rokokó belső vitája

50

A régi világkép bővülése

53

A második szint

56

A harmadik szint

59

Nyelvfejlődés, nyelvi sokféleség

62

A művelődés szektorai

69

Vallás és egyház

69

Katolikus expanzió

70

Szerzetesrendek

72

Állam és vallás

77

Önkényes akciók, felső szabályozás

79

A protestáns egyházak

83

Református és evangélikus hitélet

84

A teréziánus valláspolitika hatása

87

Görögkeletiek és unitusok

89

Oktatásügy, iskolák

94

Népoktatás, alsófokú iskolázás

95

Közép- és felsőoktatás. A jezsuiták

100

A piarista iskolák

108

A protestáns iskolaügy

111

Az evangélikus líceumok

112

A református kollégiumok

115

Debrecen és Sárospatak

118

Erdély

123

Külföldi tanulmányok

126

Cenzúra, nyomdák, könyvkiadás

129

A sajtó kezdetei

133

Könyvtárak

134

Tudomány: a skolasztika alkonya

137

Tudományágak és polihisztorok

139

Az első akadémiai tervek

140

Egyháztörténet és történetírás

144

Hon- és államismeret

150

Irodalom- és tudománytörténet

153

Nyelvtudomány

157

Jogtudomány

158

Orvostudomány

159

Babonák és empíria

167

Kémia és alkémia

172

Fizika

176

Csilagászat és matematika

180

Bányászat, mérnökök

183

Agrár szakirodalom

185

Szépirodalom

186

Próza: napló és önéletírás

187

Egyházi próza

191

A késő barokk "népiesség"

196

Költészet

198

Diákköltészet, verses ponyva

202

Színművek

206

Zene és ének

210

Népdal, folklór

217

Képzőművészet

220

Építészet

222

Templomok

224

Egyházi faépítkezés falun

227

Vidéki kastélyok

229

Városi építkezés

231

Falusi és népi építkezés

235

Festészet

239

Szobrászat, iparművészet

241

Népművészet

244

A felvilágosodás változatai

250

Modellek, irányzatok

250

Az európai modell

250

A francia változat

254

A német változat

260

Hazai változatok

266

A felvilágosult abszolutizmus

272

A jozefinizmus

275

Magyarázat-e a janzenizmus?

283

Magyarázat-e a franciás liberalizmus?

288

Az első hazai visszhang

290

A felvilágosult rendiség kezdetei

301

A nemzeti nyelvek útja Európában

307

A magyar nemzeti nyelvi program

309

A nyelvújítás úttörői

314

A nyelvújítás és a második szint

318

Nemesség és értelmiség

321

Szabadkőművesség

323

A lengyel párhuzam

329

A kétféle rendiség

333

Magyar jozefinisták

345

Közbevetés a filozófiáról

356

Más hazai nemzetek változatai

358

A művelődés szektorai

367

Vallás és egyház

367

A jozefinizmus kezdetei

369

A jozefin egyházpolitika

375

Az antiklerikalizmus kibontakozása

380

A türelmi rendelet

386

A protestáns világnézeti spektrum

396

Oktatásügy, iskolák

403

Az állami oktatásügy kezdetei

406

A tanulmányi alap

409

A reform megalkotói

411

Az új szervezet

413

Az új tanulmányi rendszer

415

A tanterv új elemei

418

Oktatás és nyelvkérdés

421

A protestánsok válaszútja

424

A jozefin neveléspolitika kezdetei

428

Nyelvrendelet

432

Az utánpótlás új rendszere

441

Az utolsó évek

444

A pedagógia elvek útja

447

Népoktatás

450

Az új iskolatípusok

455

Az átszervezés megindul

457

Az új iskolakönyvek

461

Protestáns és "közös" népiskolák

462

Az evangélikus gazdasági népiskola

470

Ortodox, unitus és zsidó népiskolák

476

Állami katolikus középiskolák

482

Protestáns líceumok, kollégiumok

485

Felsőoktatás

492

A bányászati akadémia

492

Kamerális iskolák, királyi akadémiák

495

Az egyetem korszerűsítése

499

A bölcsészeti kar

502

Az orvosi kar

507

A jogi kar

511

Teológia, szemináriumok

513

Külföldi tanulmányok

516

A cenzúra lazítása

524

Nyomdák, könyvkiadás

529

A sajtó kibontakozása

533

A folyóirat műfaj kiválása

537

A magyar nyelvű sajtó kezdetei

542

Az első magyar folyóiratok

550

Könyvtárak

553

Akadémiai tervek

562

Tudományok

571

Történetírás

571

Honismeret, földrajz

584

Irodalom- és tudománytörténet

586

Nyelvtudomány

589

Jogtudomány

593

Közgazdaságtan, statisztika

599

Orvostudomány, közegészségügy

602

Biológia

611

Kémia

614

A késői alkémia

619

Fizika

621

Csillagászat, matematika

625

Bányászat, kohászat

629

Mérnökök, feltalálók

633

Az agrár szakirodalom fellendülése

637

Szépirodalom

647

Próza

658

Költészet

663

Színművek, színpadok

673

Zene és ének

685

Képzőművészet

696

Építészet: a klasszicizálódás kezdete

700

Építészek, mesterek

703

Festészet

705

Szobrászat

707

Iparművészet

709

Utószó

712

Rövidítések jegyzéke

715


Lestyán Sándor: Zúg a nádas

Szabó László: Doberdo, Isonzo, Tirol

Taács Béla: "Uram, hajlékodat, szeretem házadat..."

Hillary Rodham Clinton: Élő történelem

Galambász Magazin-2004 december

A női test kézikönyve

A Siklósi vár- és múzeumbaráti kör tudományos emlékülése

Joza Brízová: 1000 tanács sorozatunk kedvelőinek

John Grisham: Vallomás

Dickens: A Pickwick-Klub I-II.

Minette Walters: The Shape of Snakes

Magyarország állatvilága-Delyné Dr. Mihályi Ferenc: Fürkészlegyek-Ászkalegyek

Peter James: A bosszú játéka

Lisa Scottoline: Utolsó kívánság

Su La Ce: Az ifjú Lin-csi vándorlásai-Közreadja: Sári László

Székely András: Spanyol festészet

Émile Zola: Germinal

Gerhard Wahring: Deutsches Wörterbuch

Körös-Sárréti útikalauz

Peter Mayle: Egy év Provence-ban