Méliusz Antikvárium Antik könyvek, használt könyvek, régikönyvek

Méhely Pál: Vasúti kereskedelmi szolgálat

Budapest, 1893. Szerző kiadása, 792 oldal+ 21 t. kihajtható táblázatok (egy kétoldalas)+1 melléklet, kiadói, festett, vaknyomásos egészvászon kötésben (Gottermayer Nándor munkája), márványmintás lapszélekkel, jó példány.

Ritka!

Kiadó:
Szerző
Kiadás éve:
1893
Kiadás helye:
Budapest
Nyomda:
Hornyánszky Viktor
Kötés típus:
egészvászon
Terjedelem:
792
Nyelv:
magyar
Méret:
18x25cm
Állapot:
Súly:
1654 g
30000 Ft


Ha az ily poggyász tulajdonosa a vonat megérkezésétől számítandó 24 óra alatt nem jelentkeznék, e körülmény a feladó állomásnak szintén tudtul adandó. Ugyanezen eljárás követendő, illetve a poggyász visszatartandó a közbeeső állomásokon is, ha az átrakásnál, vagy más egyéb kezelésnél vetetnek észre, hogy valamely poggyász a személyszállító vonatokkal való továbbításból kizárt tárgyakat tartalmaz. Minden ily esetben a tényállás két tanú jelenlétében felveendő jegyző-könyv útján állapítandó meg. A jegyzőkönyvben a poggyászvevény illetve bárca birtokosának, valamint a tanuknak vezeték- és keresztneve, polgári állása és lakhelye pontosan kitüntetendő, s a jegyzőkönyv az igazgatósághoz beküldendő. Ha valamely poggyász nagyobb mennyiségű fegyvereket vagy robbanó tárgyakat tartalmaz, melyek nem kizárólag a feladó vagy környezetének személyes használatára, illetve iparcélokra szolgálhatnak, hanem mennyiségük és szerkezetük után ítélve, államellenes vagy más hason célokra szándékoltatnak használtatni, a poggyász visszatartása mellett az esetről a rendőri hatóság is értesítendő, s a felveendő tényállási jegyzőkönyvet az igazgatósághoz kisérő felterjesztésben az, hogy az eset a rendőri hatóságnál feljelentetett, megemlítendő. Azon esetben azonban, ha a fegyvereket tartalmazó poggyász-vevények birtokosa a rendőrségi hatóság által kiállított fegyverkisérő-levelet mutat fel, a poggyász akadálytalanul továbbítandó, illetve kiszolgáltatandó. Azon esetben, midőn oly tárgyak adatnak fel poggyász gyanánt, melyek szállítása a személyszállító vonatokkal meg van ugyan engedve, azonban nem állanak utiszerekből, a tényállás megállapításakor büntetési eljárásnak nincs helye, hanem egyszerűen szabadsúly nem engedélyezhető, ha ugyan az illető vasúton poggyász-szabadsúly engedélyeztetik; illetőleg a feladási állomáson netalán engedélyezett szabadsúlyért az esedékes díjszabásszerinti szállítási díjak utólagosan beszedendők. Ha valamely csomagnál feltételezhető, hogy annak tartalma nem utiszerekből áll, a feladónak szabadságában áll, vagy a csomag felnyitása által az ellenkezőt bebizonyítani vagy pedig a szabadsúly igényéről lemondani.


Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma

Boross Mihály: A kanálosi ház

Magyarország állatvilága-Delyné Dr. Draskovits Ágnes: Töviseslegyek

Hornyánszky Balázs-Tasi István: A természet IQ-ja

Roger Martin Du Gard: A Thibault család I-III. 1978

Pándi Pál: Első aranykorunk

John Grisham: Siralomház

Szabó István: Valahol Oroszországban...-Egy szolnoki hadifogoly első világháborús feljegyzései

Minette Walters: The Shape of Snakes

Körösvölgyi László: Dánia, a gazdag parasztok országa?

Jókai Mór: Egy magyar nábob

Állatrendszertani gyakorlatok

Szabolcs Vármegye-Szerk. Dienes István

G. Cadbury-T. Bryan: The land and the landless

Pszichodráma a gyakorlatban V. - Zseni Annamária(szerk.): Lakjuk a házat

Wass Albert: Adjátok vissza a hegyeimet - 2001.

Szepes Mária: Pszichografológia - Jellemkották

Területátszámító zsebkönyv

Krúdy Gyula: Telihold-Elbeszélések 1916-1925

A Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményei