Méliusz Antikvárium Antik könyvek, használt könyvek, régikönyvek

Mikszáth Kálmán: Magyarország lovagvárai - A kis primás

Budapest, 1894. Révai Testvérek, 253 oldal, kiadói, díszesen aranyozott egészvászon-kötésben, festett lapélekkel, elöl a gerinc szélén lent a vászonkötés picit szétnyílt (lásd 2.fotó), ettől eltekintve korrekt, jó állapotban.

Kiadó:
Révai
Kiadás éve:
1894
Kiadás helye:
Budapest
Nyomda:
Pallas R.T.
Kötés típus:
egészvászon
Terjedelem:
253
Nyelv:
magyar
Méret:
15.5x21.5cm
Állapot:
Súly:
668 g
4790 Ft


"A Homorod völgyéből emelkedik ki az a bazalthegy, melyen Kőhalom vára áll, nem messze Brassótól. Nem volt sohasem amolyan parádés vár, hol kevély  várurak székeltek volna. Nagy ősök arczképei soha sem függtek a falakon, büszke czimereknek, száz csatatérről összehordott kópjáknak, pajzsoknak semmi nyoma sincs itt. Ez a vár nem épült dölyfös vakmerő olygarcha számára, hanem egy szerény ügyefogyott emberke építette a maga részére. S ennek a neve Ijedelem. (Látszik ebből is, hogy már közel járunk Brassóhoz!) Kőhalom helységének német lakói emelték Kőhalom várt közköltségen, hogy veszedelmek idején legyen hova menekülniök, biztos helyre lerakniok féltettebb kincseiket, hogy odaküldhessék asszonyaikat, gyermekeiket, ha baj van. S baj ugyan elég volt mindig a kies Erdélyországban. Valami nagyobb történelmi multja nem volt a várnak. Szerény polgári külseje nem takar fényes szerepet. Hanem erősnek elég erős volt s ez kitünt 1323-ban, mikor Hening szász ispán fellázadott Róbert Károly királyunk ellen. Tamás vajda ekkor legelőbb is Kőhalom várát fogta ostrom alá, s az igen sokáig védte magát. Háromszáz évvel később meg Bethlen Gábornak volt baja a szászokkal s később ide záratta az ellene esküdt segesvári polgármestert, Orendi Márton uramat. Ugy látszik, hogy ezentul is sokszor használták börtönnek az erdélyi fejedelmek. E század elején a vár egyik bástyájában még két roppant vasbilincs függött a falon. Hát bizony ezeket sem kedvtelésből viselték. E helyütt az olvasható a falba vésve nagy betűkkel: Én Bánfi András itt voltam fogva, 1678 die 25 julii. Ki volt Bánfi András, miért volt itt fogva, krónikák föl nem jegyezték, senki sem tudja. Hanem a két óriási bilincsről van egy rege. Helvig Károly királybiró foglyul esett s elhurczolták Konstantinápolyba, becsukták a Héttoronyba. Az a Héttorony nagy divatban volt akkoriban."


Németh Erzsébet: Válogatott versek-Költői arcélek sorozat 9.

G. P. Taylor: Tersias

Somogyvári Gyula: Virágzik a mandula

Castiglione László: Hellénisztikus művészet

Dr. Kováts Zsolt: Kutyaiskola

Nelson DeMille: Az oroszlán játszmája

J. D. Robb (Nora Roberts): Halálos képzelet

Horváth István: A rovásírás ábécéje

Tamási Áron: Szűzmáriás királyfi - Erdélyi Szépmíves Céh

Dolores Redondo: A csontok öröksége

Mihail V. Alpatov: A drezdai képtár

Rónay György: A nagy nemzedék

A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola évkönyve VIII.

Spiele der XX. Olympiade München 1972

Kincses képeskönyv-Nagyvárad

Czáka Sarolta-Valló László: A metszés ábécéje - 1996.

Richard Craze: Gyakorlati Feng Shui

Szénássy Barna: A magyarországi matematika története a XX. század elejéig

Litkey Farkas: Amerre a szél fúj

Házibarát 2.