Méliusz Antikvárium Antik könyvek, használt könyvek, régikönyvek

Örösi Pál Zoltán: Méhek között

Budapest, 1962. Mezőgazdasági Kiadó, 672 oldal, 421 szövegközti ábrával illusztrálva, kiadói félvászon-kötésben, eredeti papírborítóban, szép példány.

Ritka méhészeti szakkönyv!

Kiadó:
Mezőgazdasági
Kiadás éve:
1962
Kiadás helye:
Budapest
Kötés típus:
félvászon
Terjedelem:
672
Nyelv:
magyar
Méret:
14x22.5cm
Állapot:
szép
Súly:
689 g
20000 Ft


"Méhvásárlás. A kezdőnek egyszerre legtöbb pénzt kell kiadnia, ha
fejlett, termelésre érett családot vásárol, de befektetése így térül vissza
leghamarabb. A méhek sorsa, életbenmaradása is így a legbiztosabb.
Legolcsóbb a raj, de a legkockázatosabb. Csak hosszú idő múlva, legtöbbször csak a harmadik évre válik teljes lépkészlettel rendelkező mézelő méhcsaláddá. A befektetés sokára térül meg. A raj sorsa bizonytalan, a legkönnyebben pusztul el. Folytonos etetéssel azonban a raj gyorsan fejleszthető (428. L). Okos dolog, ha a vásárló nem a rajt szállítja hanem fölszerelt kaptárt küld megbízható méhésznek rajjal való betelepítésre, és nála hagyja nyár végéig. Megmenekül a raj kezelésének sok nehézségétől. Jutányos és gyors, ha közönséges kasban vagy elavult naptárban vásárol méhet, a családot pedig a lépek átszabásával (234. l.) korszerű kaptárba telepíti át. Ilyen családhoz olcsón jut, a család gyorsabban fejlődik a rajnál, mert fiasítása és méze is van. A kezdő azonban ezzel a feladattal tapasztalt méhész segítsége nélkül nehezen birkózik meg. Áttelepítést átfejlesztéssel (233.1.) könnyebben is elérheti, de lassabban.
Ajánlatos az is, hogy a kasos vagy ócska kaptáros család raját helyezi korszerű kaptárba, és a családot csak később telepíti át, mikor már
gyakorlottabb.

A fejlesztés iránya. Igaz, hogy a kezdő hamar mézet akar látni, mégis inkább szaporításra és lép építésre törekedjék. Szaporítással (természetes mesterséges rajoztatással: 261., 271. l.) igyekezzék méhészetét minél előbb a kívánt fokra fejleszteni, építtetéssel (427. l) pedig nemcsak a fészekben, hanem a mézkamrában is teljes lépkészlethez jutni. A méhcsaládok ugyanis csak akkor alkalmasak termelésre, ha mézkamrájukat kiépitették.
Később, ha komoly termelésre tér át, dolgozzék tervvel. Mellőzze az időrabló, pepecselő, mesterkélt fogásokat. Igyekezzék egyszerű, kiforrott módszerekkel alkalmazkodni az időjárás és legelő szeszélyéhez. Kiváltképpen pedig ne feledkezzék meg a következőkről: 1. A méhcsalád irányításának alapja a méhnek és életének ismerete. 2. A méhészetben jövedelemforrást kell ugyan látni, de a sikerhez nem elég a rideg üzleti számítás. Annak, aki a méhészettel tartós kapcsolatban akar maradni, szeretettel kell a méhhez közelednie.

Állami gazdaságok és termelőszövetkezetek méhészete. Igen kívánatos, olyan -állami gazdaságokban és termelőszövetkezetekben, ahol térinek alkalmas növényt termelnek, méhészetet rendezzenek be. 1. Fokozzák vele gyümölcs- és magtermésüket, 2. mézet termelnek, tehát többirányúan hasznosítják gazdaságukat, 3. rendszerint házilag megoldhatják a méhek szállítását. Kitűnően beleillik a méhészet az állami erdészetekbe is. Bármilyen kiváló a legelő időnként, a gyümölcsfák és más gazdasági növények megporzása közben lehetnek olyan időszakok, amikor a méhek nem gyűjthetnek. Nagyobb gazdaságok külön méhlegelővel, pl. facélia vetésével is áthidalhatják ezt az időt, de általában helyes vándorlásra is berendezkedni. Pl. gyümölcsösből a méheket a gyümölcsvirág megporzása után akácerdőbe szállíthatják."Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma

Boross Mihály: A kanálosi ház

Magyarország állatvilága-Delyné Dr. Draskovits Ágnes: Töviseslegyek

Hornyánszky Balázs-Tasi István: A természet IQ-ja

Roger Martin Du Gard: A Thibault család I-III. 1978

Pándi Pál: Első aranykorunk

John Grisham: Siralomház

Szabó István: Valahol Oroszországban...-Egy szolnoki hadifogoly első világháborús feljegyzései

Minette Walters: The Shape of Snakes

Körösvölgyi László: Dánia, a gazdag parasztok országa?

Jókai Mór: Egy magyar nábob

Állatrendszertani gyakorlatok

Szabolcs Vármegye-Szerk. Dienes István

G. Cadbury-T. Bryan: The land and the landless

Pszichodráma a gyakorlatban V. - Zseni Annamária(szerk.): Lakjuk a házat

Wass Albert: Adjátok vissza a hegyeimet - 2001.

Szepes Mária: Pszichografológia - Jellemkották

Területátszámító zsebkönyv

Krúdy Gyula: Telihold-Elbeszélések 1916-1925

A Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményei