Méliusz Antikvárium Antik könyvek, használt könyvek, régikönyvek

Régi könyvek, 1901-1945.

Megjelenítve 31-60 a 585 találatból.
Buzás Viktor: A magyar föld meséje

Budapest, é.n. Magyar Könyvbarátok, 158 oldal, ifj. Kovács János rajzaival, kiadói egészvászon-kötésben, jó állapotban.

Súly: 238 g
1500 Ft
Büchmann: Geflügelte Worte. Der Zitatenschatz des deutschen Volkes.-Német gót betűs kiadás

Berlin, 1929. Th. Knaur, 378 oldal, kiadói, egészvászon-kötésben, jó állapotban.

Súly: 480 g
1500 Ft
Charles Kingsley: Hypatia

London, 1903. Thomas Nelson and Sons, 1 t. címkép (hártyapapírral) 467oldal, kiadói, bőr-kötésben, kisebb kopásokkal a kötéstáblák szélén, egyébként jó állapotban.

Súly: 229 g
6900 Ft
Cholnoky Jenő: A föld és élete I-V. - Térképmellékletekkel

Budapest, é.n. Franklin Társulat, minden kötet térképmelléklete megvan(a legtöbb sorozatból hiányzik)! Kiadói díszesen aranyozott egészvászon-kötésben, jó állapotban. A VI. kötet (Magyarország helyzete Európában) nélkül.

Súly: 9468 g
20000 Ft
Cholnoky Jenő: A sárkányok országából I-II.

Budapest, é.n. Franklin Társulat, 160+168 oldal, 164 képpel és 1 térképpel, kiadói díszesen aranyozott egészvászon-sorozatkötésben, szép gyűjtői példány.

Súly: 1010 g
12000 Ft
Cholnoky Jenő: A világegyetem I. kötet

Budapest, é.n. Athenaeum R.t. 304 oldal, 188 képpel illusztrálva, kiadói aranyozott egészvászon-kötésben, jó állapotban.

Súly: 1157 g
5000 Ft
Chun Károly: Mélytengerek világa

A Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára

Átdolgozta: Dr. Szilády Zoltán

Budapest, é.n.(~1902), Lampel R. 275 oldal, szövegközti képekkel és rajzokkal illusztrálva, kihajtható térképpel. Kiadói gerincén díszesen aranyozott, illusztrált sorozat kötésben, a táblák sarkán és a széleken kisebb kopások, belül tiszta lapokkal jó állapotban.

Súly: 766 g
9600 Ft
Csobán Endre (szerk.): Debrecen sz. királyi város és Hajdú Vármegye

Budapest, 1940. Vármegyei Szociográfiák Kiadóhivatala (Merkantil ny.) 332 l. 8 t. 12 l. XV. 264 h. (hasábszámozás)/ Vármegyei Szociográfiák 12./ Kiadói egészvászon-kötésben, az első kötéstáblán a vármegye pecsétjével, a gerince restaurált, az eredeti vászon a gerincre kasírozva, a kötéstáblákon foltokkal (képek szerint), a lapok tiszták, nem egy tökéletes példány, de stabil, jó állapotban.

Súly: 1912 g
14900 Ft
Debrecen Sz. Kir. város és Hajdúvármegye

Szerk. Csobán Endre

Budapest, 1940. Vármegyei Szociográfiák Kiadóhivatala (Merkantil ny.) 332 l. 8 t. 12 l. XV. 264 h. (hasábszámozás)/ Vármegyei Szociográfiák 12./ Kiadói egészvászon-kötésben, az első kötéstáblán a vármegye pecsétjével, a kötéstáblák tartása laza, egyébként jó állapotban.

Súly: 1903 g
28000 Ft
Dezső Lipót: Magyar hazám- Három cserkész barangolása Magyarországon

Budapest, 1935. Globus Műnyomó Intézet R.T. 84 oldal+80 oldal képanyag(521 mélynyomású)a kötet végén. Kiadói kopottas papírborítóban, a gerincén a papír kopottas a lábrészen, a lapok sarkai kissé szamárfülesek, belül tiszta lapokkal, jó állapotban.

Súly: 784 g
9000 Ft
Divald Kornél: Budapest művészete a török hódoltság előtt

Budapest, 1909. Lampel R. kiadása, 165 oldal, Csányi Károly 10 eredeti építészeti rajzával, és 49 képpel(számos hártyapapírral védett egész oldalas műmelléklettel illusztrálva).

Kiadói festett, dombornyomott egészvászon díszkötésben, a gerinc alsó része kifakult, a kötéstáblák alsó sarka kissé kopott, belül tiszta lapokkal, jó állapotban.

Súly: 764 g
4000 Ft
Divald Kornél: Magyarország művészeti emlékei

Budapest, 1927. Kir. M. Egyetemi Ny. 255 p. 267 szövegközti képpel illusztrálva, kiadói, zsinórral fűzött félvászon-kötésben, a fedőlapon a ragasztott színes kép egy része hiányzik, ettől eltekintve jó állapotban.

Súly: 1065 g
4500 Ft
Don Quichote kalandjai -Az ifjúság számára mulatságos olvasmányul

Budapest, é.n. Afra Könyvforgalmi R-T. Kiadása, 143 oldal, szövegközti rajzokkal illusztrálva, kiadói félvászon-kötésben, a gerinc fej-láb részén kisebb sérülés, belül a kötése szétnyílt több helyen, a lapjai rendezetlenek, közepes állapotban.

Súly: 535 g
1600 Ft
Doromby József, Reé László (szerk.): A magyar gyalogság - A magyar gyalogos katona története

Szurmay Sándor előszavával

Budapest, (1939), Reé László Könyvkiadó-és Terjesztő Vállalat, 463+22+40+84+180 oldal, szövegközti képekkel illusztrálva, kiadói aranyozott, dombornyomású vászonkötésben, a gerincén kisebb kopások, fent pici benyomódás, egyébként jó példány.

Súly: 2470 g
21900 Ft
Dosztojevszkij: A kamasz I-II.

Budapest, 1930. Révai Kiadás, 338+333 oldal, kiadói papírborítóban, körülvágatlan, jó állapotban.M23

Súly: 619 g
2990 Ft
Dr. Bencze Imre: Földbirtokpolitikai jogszabályaink-Tájékoztató mindenki számára

Budapest, 1943. Magyar Szövetkezeti Liga kiadása, 36 oldal, kiadó félvászon-kötésben, jó állapotban.M12

Súly: 90 g
1800 Ft
Dr. Bloch Iván: Korunk nemi élete

Budapest, é.n. Dante Kiadó, 684 oldal, kiadói aranyozott egészvászon-kötésben, az első táblán kisebb folt, a címlapon tulajdonosi névbejegyzés, jó állapotban.

Súly: 1324 g
3490 Ft
Dr. Csánki Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában V. kötet

Budapest, 1913. MTA. 971 oldal, a Hunyadiak kora Magyarországon sorozat V. kötete, kiadói papírborítóban, lapjai fel-és körülvágatlanok, jó állapotban.

Súly: 1255 g
9490 Ft
Dr. Erwin Risak: Der klinische blick

Wien, 1943. Springer Verlag, 243 oldal, kiadói papírborítóban, gerince kifakult, egyébként jó állapotban.

Súly: 299 g
1000 Ft
Dr. Erwin Risak: Der Mann Seine Physiologie und Pathologie

Wien, 1943. Springer Verlag, 337 oldal, kiadói papírborítóban, jó állapotban.

Súly: 378 g
1500 Ft
Dr. Gerő Ernő: Válóperbeli eljárás az új perrendtartás szerint. Népies jogi útmutató

Budapest, 1911. Bercsényi Könyvnyomda R.-T. Kiadása, 47 oldal, a címlapon bepecsételve" Tiszteletpéldányként küldi a szerző", kiadói papírborítóban, felvágatlan példány, a címlap tetején szakadás egyébként jó állapotban.

Súly: 100 g
2600 Ft
Dr. Howard L. O.: A házi légy

Budapest, 1917. Kir. Magyar Természettudományi Társulat, 232 oldal, 15 táblával és 40 képpel illusztrálva, kiadói festett, rajzos, Gottermayer-díszkötésben, szép példány.

Súly: 650 g
6900 Ft
Dr. Howard L. O.: A házi légy

Budapest, 1917. Kir. Magyar Természettudományi Társulat, 232 oldal, 15 táblával és 40 képpel illusztrálva, kiadói festett, rajzos, Gottermayer-díszkötésben, a kötéstáblákon foltokkal, belül tiszta lapokkal, jó állapotban.

Súly: 637 g
4000 Ft
Dr. Kalmár Gusztáv: Magyar hazánk és népei

Magyarország leírása

Budapest, 1932. Szent István-Társulat, 235 oldal, kiadói papírborítóban, a fedőlapon kisebb foltok, belül tiszta lapokkal, jó állapotban.

Súly: 194 g
1900 Ft
Dr. Kampis János: A községek egészségügyi szolgálatának új rendje

Budapest, 1911. Pesti Könyvnyomda, 231 oldal, kiadói, egészvászon-kötésben, kisé kopottas, jó állapotban.

Súly: 554 g
800 Ft
dr. Kétly László: A család egészsége

Budapest, 1931. Dante Kiadó, 791 oldal, számos szövegközti ábrával és színes képtáblával illusztrálva, kiadói félbőr-kötésben, a gerinc fej-lábrészén a bőr picit berepedt, egyébként jó állapotban.

Súly: 1962 g
5490 Ft
Dr. Klimkó Dezső: Az általános érzéstelenítés

Budapest, 1933. Orvosi Könyvkiadó, 131 oldal, 26 ábrával, gerincén aranyozott egészvászon-kötésben, jó állapotban.

Súly: 467 g
1500 Ft
Dr. Kogutowicz Károly: Dunántúl és Kisalföld írásban és képben I-II.

Szeged, 1930. M. Kir. Ferenc József Tudományegyetem Földrajzi Intézete, I. kötet: 298 oldal, 148 szövegközti képpel, VI. t. térképmelléklettel (kihajtható, II. kötet: 352 oldal, 79 szövegközti képpel+XCVI t. (fekete-fehér fényképpel) illusztrálva. Kiadói, gerincén díszesen aranyozott egészvászon-kötésben, kisebb kopások a kötéstáblák szélén-sarkán, belül tiszta lapokkal, jó állapotban.

Súly: 2790 g
10900 Ft
Dr. Kovács László(szerk.): Séta bölcsőhelyem körül

Kolozsvár, 1934. Erdélyi Szépmíves Céh, 198 oldal, kiadó egészvászon-sorozatkötésben, jó állapotban.

Súly: 391 g
1690 Ft
Dr. Kováts J. István: Magyar református templomok I-II.

Budapest, 1942. Athenaeum Kiadó, 358+376 oldal, szövegközti fekete-fehér képekkel gazdagon illusztrálva mindkét kötet. Kiadói kopott-foltos félvászon kötésben, a gerinc és a kötéstáblák mentén a vászon berepedt mindkét kötetnél, a táblák széle valamint a sarkok kopottak, belül a lapok tiszták, közepes állapotban.

Súly: 2520 g
8000 Ft

Francis Claudon: A romantika enciklopédiája

Gárdonyi Géza: Egri csillagok - Klasszikusok újramesélve

Vujity Tvrtko: Fertő - Szülőknek kötelező!

Zdenek V. Spinar: Élet az ember előtt

Jókai Mór: Kárpáthy Zoltán

Michael Ondaatje: Az angol beteg

Pór József-Faluba Zoltán: Cseresznye és meggy

Magyarország állatvilága-Aradi Mátyás Pál: Bögölyök

Németh György: Görög-római szöveggyűjtemény

Heinrich Böll: Der Zug war pünktlich Erzahlung

William Makepeace Thackeray: A Newcome család I-II. - 2000/1779 sz. példány - Számozott

Wass Albert: A funtineli boszorkány I-III.

Shere Hite: A nők szexuális életéről

Dosztojevszkij: A kamasz I-II.

4 db kihajtható képeskönyv-Zelk Z.: Állat-olimpiász, Mint a hinta leng az inga, Tapsibál, Bodri karácsonya

Bernard Jaffe: Men of science in America

Ljubov Voronkova: Mamára várva

Molnár Gábor: Négy hágó sziklavadonában

Tarsoly-Vazérlő kalauz, különféle traktátumok

Jókai Mór: És mégis mozog a föld