Méliusz Antikvárium Antik könyvek, használt könyvek, régikönyvek

Eötvös Károly: Emlékezések

Budapest, 1909. Révai Testvérek, 340 oldal, kiadói, aranyozott egészvászon-sorozat kötésben, a kötéstáblák alsó szélén pici foxing foltok, egyébként jó állapotban.

Kiadó:
Révai Testvérek
Kiadás éve:
1909
Kiadás helye:
Budapest
Nyomda:
Pallas
Kötés típus:
egészvászon
Terjedelem:
340
Nyelv:
magyar
Méret:
13.5x20cm
Állapot:
Súly:
390 g
1900 Ft


"Azután be kellett volna küldeni a postamesterhez, a ki gyakran az ötödik-hatodik faluban lakott. Azután a postamester ki nem hordatta a levelet senki fiának. Levélhordó nem volt a világon. A kinek levele volt a postán, menjen utána, ha el akarja olvasni. Az uraságok hetenként kétszer háromszor csak küldtek embert a postamesterhez: van e levél ? De közönséges nemes ember ezt nem csinálta utánuk. Néhol annyit megtett a nemesség, hogy a családok összebeszéltek s minden család hetenként egyszer a csőszt, vagy a mindenest, vagy a belső cselédet lóra ültette s elküldte a postamesterhez a levelekért. A mit ez hazavitt: azon aztán a családok megosztoztak. Kerkapoly Károly volt miniszter 1847-ben Berlinben lakott. Ott mindennap megkapta a naponként megjelenő pesti újságot. De a mikor haza jött jurátusnak Zala vármegyébe az alispán mellé: itt hetenként csak egyszer kapta meg napilapját. Kisfaludy Sándor a költő 1810-ben József nádor kedves embere és főtisztje volt Budán; feleségének levele Sümeghről sohase ért előbb hozzá kilencz napnál, rendesen azonban tizenöt nap alatt ért Budára. Ma Amerikába is előbb odaér. Csakhogy ha a királyi postamesternek mezei munkája, szüretje vagy jó vadászata akadt: vigye manó a leveleket, nem törődött velük.

Egészen természetes volt tehát, hogy a nemes ember nem gyakorolta magát a levélírásban. Ha pedig messze főldre mégis hírt kellett adni valamiről valakinek: ott volt a gyalogposta. Napkeleti országokban tatárnak nevezik a levélhordót. Ma is így nevezik Orosz- és Törökországban. Nálunk a czigány volt a tatár. Csakhogy a napkeleti országokban a tatár lóháton járt, nálunk a czigány gyalog.

Van kóbor czigány és megszállott czigány. A kóbor czigány csak tolvaj, kolompáros vagy teknővájó, míg a megszállott czigány csak muzsikus, vályogvető vagy gyalogposta. A czigány, ha akarja, olyan gyorsan jár, mint a szél, de Szombati olyan gyorsan járt, mint a szélvész. Mellette semmiféle czigány a levélhordásból és üzenethordásból meg nem élhetett. Mert a czigány mezitláb járt, Szombati pedig papucsban s mikor sietős volt az útja, papucsát tíz ölnyire előre rúgta s aztán utána ugrott, hogy kezével elkaphassa. Mi a nyúlnak és agárnak gyorsasága ehhez képest? Nyúl és agár csak perczekig tud gyorsan futni, a papucsot pedig előre lehet rúgni egész nap.

Egykor a főszolgabíránk Hollóssy Fülöp László jó négy lovas kocsival indult haza Budapestről, a hol valami pőrében informálni járt. A mint napköltekor a budai vámnál kihajt: csak eleibe ugrik Szombati s leveszi kalapját.

— Szerencsés jó reggelt kivánok tekintetes uram. Én is megyek haza.

A főszolgabíró jó szivű ember volt s oda szólt hozzá:

— Ülj fel oda a bakra, ne fuss egész nap, mint a kutya.

— Csókolom a kezét tekintetes uram, nem ülhetek föl, mert sietős az utam."


Magyar Katolikus Írók Könyvei-Harsányi Lajos: Zúgó Márton

Csiffáry Tamás: Isztria-Az Adria gyöngyszeme

Mitch Earleywine: Marihuána - A tudomány álláspontja

Dr. Cserey Adolf: Növényszótár

Dercsényi Dezső-Zádor Anna: Kis magyar művészettörténet

Tiere sorgen vor-Német képes album állatokról

Szőnyi Ottó: Régi magyar templomok

Dr. Gábor László: Épületszerkezettan I-III.

Gárdonyi Géza: Az én falum - Egy tanító feljegyzései

Nick Vujicic: Megállíthatatlan-A cselekvő hit fantasztikus ereje

Sterbetz István: Élő múzeumok

Eörsi Anna: Az internacionális gótika festészete

Kun Miklós: Buharin

Werner Kahle: SH atlasz - Anatómia III.

Garas Klára: A velencei settecento festészete

P. Howard: Légiós regények

Bot György: A Debreceni Orvostudományi Egyetem története

Konrád György: A Közép tágulása - Gondolkodás Európáról

Szabó István: Gépelemek

L. Ron Hubbard: Dianetika